Over EXIN

“Zonder draagvlak geen blijvende verbetering…”

EXIN is een onafhankelijke advies en implementatie organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in handel, industrie en gezondheidszorg. Wij begeleiden en ondersteunen organisaties bij het verbeteren van hun operationele resultaten.

Onze sleutel tot succes?

Een mix van 20% kennis en ervaring gecombineerd met 80% samenwerking met alle betrokkenen.

Onze vakkennis en sectorkennis, die we met een gecombineerde praktijkervaring van 150 manjaren hebben opgebouwd, stellen ons in staat om snel, substantieel en blijvend resultaat te boeken. Een resultaat dat wij contractueel garanderen, zwart op wit.

Een resultaat dat blijvend is omdat het ontwikkeld is en gedragen wordt door de betrokkenen. Vanaf het eerste moment gaat het om succes in de dagelijkse praktijk en deze kennen uw mensen het beste. Zonder hen is succes dan ook onhaalbaar. Enkel indien zij dagelijks de voordelen beleven zullen de verbeteringen blijvend zijn.

Onze specialisten hebben met deze mix bij meer dan 150 organisaties in de zorg en in de industrie substantiële verbeteringen gerealiseerd. Wij noemen dit de LEAN 4D©-approach.

Lean in combinatie met BI en gedragsverandering levert beter resultaat.

(KLIK OP DE AFBEELDING)

Meer weten over LEAN 4D©? Vraag onze “Introductie van LEAN 4D©” via info@exinmc.eu

EXIN bereikt blijvende resultaten door gedragsveranderingen, ondersteund door verbeterde managementinformatie en een taylormade coachingsprogramma. Onze praktische kennis van verandermanagement aangevuld met onze ervaring met verschillende organisatieculturen garandeert dat de beloofde resultaatsverbeteringen in samenwerking met uw medewerkers worden geïmplementeerd.

Wij brengen 100% van onze tijd door in uw organisatie, waardoor de kennisuitwisseling een continu proces wordt en een breed draagvlak wordt gecreëerd. Wij beperken ons daarbij niet tot het identificeren van de verbeterinitiatieven, maar zorgen ervoor dat die in samenwerking met uw medewerkers en uw management worden gerealiseerd en verankerd. De resultaten zijn hierdoor blijvend, ook na ons vertrek.

EXIN is een groep ervaren specialisten met een heel diverse achtergrond. Individueel en als team worden zij gekenmerkt door de ‘can-do’ attitude. De belangrijkste kwaliteit die zij gemeenschappelijk hebben is de vaardigheid om met mensen om te gaan.

Als netwerkorganisatie hebben wij bovendien toegang tot meer dan 125 experts op specifieke consultancydomeinen en zorgdisciplines. Hierdoor zijn we flexibel in schaal en expertise.

Reacties zijn gesloten.