Aanpak

ADVIES EN IMPLEMENTATIE

EXIN participeert risicodragend in uw verbetertraject.  Waar mogelijk geven wij een financiële resultaatsgarantie.

Een typisch verbeterproject levert een return van 250% tot 300%.

 

De integrale EXIN-aanpak kent 3 fasen: Intake – Inventarisatie – Realisatie

Fase I: Intake

Een goed begrip van uw strategie en uw operationele uitdagingen is de basis van elke opdracht. Alvorens een opdracht te aanvaarden willen wij overtuigd zijn van onze mogelijke toegevoegde waarde. Aan de hand van de beschikbare informatie en gesprekken met de belangrijkste betrokkenen bepalen wij samen of EXIN de juiste partij is voor uw uitdagingen. Is het antwoord daarop bevestigend is, dan stellen wij voor om een analyse van uw organisatie uit te voeren.

Fase II: Inventarisatie

In de loop van 2 tot 5 weken voeren wij een diepgaande analyse van uw organisatie uit. Wij hanteren daarbij 4 verschillende invalshoeken:

  • Statistische analyse van beschikbare financiële en operationele managementinformatie en informatiesystemen
  • Operationele analyse van de betrokken afdelingen en processen
  • Analyse van de kwaliteit van het management
  • Analyse van de historische resultaten
  • Pilotproject met resultaatsgarantie

Gedurende de analyse geven wij u een transparant inzicht in onze werkwijze en het resultaat van elke studie. In nauwe samenwerking met uw organisatie worden verbetermogelijkheden geïdentificeerd en verbeterthema’s gedefinieerd. Tevens bewijzen we het succes van onze aanpak met een beperkt pilot-project. Zo bouwen we samen de business case en creëren we breed draagvlak voor fase III: Realisatie.

Fase III: Realisatie

Indien u dat wenst zullen wij u een verbeterproject voorstellen. De kenmerken van een EXIN-verbeterproject zijn:

  • Onderbouwde (financiële) doelstellingen
  • Helder projectplan met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
  • Kennisoverdracht aan uw organisatie
  • Verankering van nieuwe werkwijzen
  • Resultaatsgarantie

De afgesproken verbeteringen worden in nauwe samenwerking met uw team geïmplementeerd. het stevig verankeren van het verbeterproces is essentieel om blijvende resultaten te garanderen. Management en medewerkers spelen een actieve rol gedurende het gehele proces.

Wij geloven dat de inzet van EXIN steeds moet leiden tot aantoonbare en kwantificeerbare verbeteringen. Daarom worden onze resultaten contractueel gegarandeerd.

Reacties zijn gesloten.