Case Studies

“…Het onderzoek dat het team van EXIN in vier weken heeft uitgevoerd, heeft onze verwachtingen ruim overtroffen. Jullie aanpak is erg degelijk en transparant wat er mede toe geleid heeft dat het onderzoek in een goede verstandhouding met de gehele organisatie kon gebeuren…” Voorzitter Raad van Bestuur

Vraag onze case studies:

  • Inkoop in de gezondheidszorg
  • Lean 4D in Verpleegafdelingen (2014)
  • Lean 4D in Klinisch Chemische Laboratoria (2013)
  • Lean 4D in Medisch Microbiologisch Laboratorium (2014)
  • Lean 4D in Woonzorgcentra (2014)
  • Lean 4D in Centrale Sterilisatie Afdelingen (2015)

Contact: info@exinmc.eu

Indien u dat wenst kunnen wij u in contact brengen met één van onze referenties: Raden van Bestuur, maar ook teamleiders, hoofdverpleegkundigen en Ondernemingsraden zijn bereid om te getuigen over onze aanpak en onze resultaten.

Reacties zijn gesloten.