De basisprincipes van lean, moeilijk gemaakt

De basisprincipes van lean zijn de concepten “waarde” en “verspilling”. Ogenschijnlijk eenvoudige concepten die in de praktijk moeilijk te identificeren zijn. Er zijn ondertussen bibliotheken en duizenden webpagina’s die hiervoor hulpmiddelen aanreiken. “Waarde” en “verspilling” zijn in de zorg vaak nog moeilijker te definiëren.

Laat ons uitgaan van een eenvoudige definitie, zonder teveel “als…, dan…”: “Waarde” wordt vaak gedefinieerd als datgene waarvoor de klant bereid is om te betalen. Met andere woorden, alle activiteiten en processen die in de ogen van de klant geen waarde vertegenwoordigen, worden dan “verspilling”.

Eenvoudig genoeg, maar wie is de klant in de zorg? Is dat diegene die het resultaat van de zorgprocessen ontvangt? Uiteindelijk is dat de patiënt. Maar als “interne klant” in de zorgprocessen zitten nog vele andere schakels. Is de klant van een laboratorium de patiënt of de arts die op basis van de resultaten een zorgadvies produceert? In dat geval is het laboratorium een toeleverancier van de arts en kan de arts als klant worden gezien.

Eens met deze stelling of heeft u toch enige bedenkingen? Hierover kan men alvast een avondvullend programma organiseren. Arts en patiënt hebben een gemeenschappelijk belang, maar dat wil niet zeggen dat zij beiden dezelfde definitie hebben voor de  ideale dienstverlening van het laboratorium.

En wie is de klant van de CSA? De chirurg, de OK, het ziekenhuis, de patiënt,…? Wie is de klant van de apotheek, zorgadministratie, verpleegafdeling,…?

Maar is de klant niet diegene die de rekening betaalt? Is dat de belastingbetaler, premiebetaler, overheid, zorgverzekeraar, patiënt,… Er is geen eenduidig antwoord te geven dat past voor alle belangengroepen en dat verklaart misschien ook waarom de implementatie van lean moeilijk blijft.

Maar laat dat u niet tegenhouden en ga met een fijne kam door uw processen. Elimineer alle verspilling die overduidelijk aan geen van alle partijen waarde levert. De eerste resultaten zullen u versteld doen staan. Niet alleen realiseert u grote kwaliteitsstijgingen en verbeterde service aan de volgende schakel, waarschijnlijk bespaart u ook tientallen procenten.

This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.