Effect van Vergrijzing in 2011

De vergrijzing heeft reeds in 2011 een impact op het beleid van zorgorganisaties.

Enerzijds leidt de vergijzing tot een stijgende zorgvraag. Anderzijds vergrijst ook de groep zorgmedewerkers en studeren er onvoldoende nieuwe medewerkers af die dit kunnen compenseren.

Een heel duidelijk voorbeeld is de verwachte schaarste aan ervaren lab-medewerkers. De Nederlandse universiteiten leveren nu reeds minder analisten dan er elk jaar op pensioen gaan.

De enige oplossing die er rest is het streven naar productiviteitsverbetering om hetzelfde werk te blijven doen met minder medewerkers. Gelukkig wordt deze nood voor een deel ondervangen door nieuwe technieken en installaties. Dit zal echter niet volstaan.

EXIN-studies in Nederlandse laboratoria hebben substantiële verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Deze kunnen gerealiseerd worden door procesoptimalisatie (Lean Labs) en verbeterd management, ondersteund door heldere managementinformatie en KPI’s. (Vraag onze casestudy via info@exinmc.eu)

(S. Michielsen)

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.