Gezondheidszorg

EXIN heeft ervaring in het verbeteren van de prestaties in het primaire proces en bij ondersteunende diensten van:

 • Ziekenhuizen
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Laboratoria

Voorbeeld project:

Een groot fusieziekenhuis realiseerde niet de verwachte schaalvoordelen van de fusie. Door de blijvende verschillen in organisatie en cultuur groeide de frustratie in alle delen van de organisatie.

Tijdens een intensieve analyse van 5 weken identificeerden onze specialisten een verbeterpotentieel van 10 tot 15% in de verschillende afdelingen.

Ons projectvoorstel bood de raad van bestuur een Return On Investment van 225% en een resultaatsgarantie. De afdelingen in scope waren: Verpleegafdelingen, laboratorium,  facilitaire dienst, Financieel Economische Dienst. Na 11 maanden werd een effectieve return On Investment geboekt van 270% op de totale projectkost.

Deze resultaten werden gerealiseerd door:

 • Procesoptimalisatie aan de hand van lean-technieken leidde o.a. tot gereduceerde ligdagen en lagere werkdruk.
 • Werklastmeting in alle verpleegafdelingen identificeerde een overcapaiciteit van 17%. Deze werd gerealiseerd door vermindering van overuren en uitzendkrachten, natuurlijk verloop en interne mutaties.
 • Ontwikkeling van managementinformatie systeem, startend met definitie en communicatie van heldere operationele doelstellingen.
 • Handige planningsystematiek op basis van normen en historische gegevens.
 • Training en Coaching van alle leidinggevenden over de gebruikte methodes en ontwikkelde instrumenten.
 • Managementrapportage die de dagelijkse/wekelijkse prestaties helder en beknopt bespreekbaar maakten zodat in het werkoverleg doelgerichte verbeterinitiatieven afgesproken werden.
 • Proces van continue verbetering.

Reacties zijn gesloten.