Kwaliteit leidt tot lagere kosten

“Focus op kosten en de kwaliteit daalt, focus op kwaliteit en de kosten dalen.” Een terechte uitspraak die echter ook op verschillende manieren vertaald kan worden naar de praktijk.

We kennen allemaal voorbeelden waarbij we dachten goedkoop uit te zijn met een aankoop, maar waarbij de kwaliteit te wensen overliet en herstellingen of vervanging nodig waren. Kiezen voor de laagste prijs, leidt misschien op termijn wel tot het omgekeerde: hoge kosten. Vanuit inkoopperspectief kijkt men dan ook vaak naar Total Cost of Ownership (TCO). Hierbij worden alle kosten meegerekend over de economische levensduur en berekent men de verhouding t.a.v. het verwachte gebruik (vb: kilometers).

Een andere interpretatie betreft deze waarbij men verwijst naar verbeterprojecten waarbij het streven een kostendaling of besparing is. Bovenstaande uitspraak wordt veelal in deze context gebruikt. Hierbij is het risico inderdaad niet denkbeeldig dat door ondoordacht besparen, kwaliteit van het eindproduct of de dienst vermindert. Omgekeerd zien wij ook dat het verbeteren van de kwaliteit van het product of de dienst leidt tot lagere kosten. Hiervoor zijn snel 2 redenen te benoemen:

  • Het produceren en leveren van “afval” (slechte kwaliteit) verhoogt de kosten per eenheid. Indien de kwaliteit verbetert dalen dus de kosten per eenheid.
  • Het produceren en leveren van “afval” (slechte kwaliteit) vermindert de vraag naar de producten of diensten waardoor de kosten per eenheid stijgen. Indien de kwaliteit verbetert stijgt de vraag en kunnen de kosten per eenheid dalen.

Een derde interpretatie betreft de kwaliteit van het voorbrengingsproces. Hierbij bedoelen we niet enkel de kwaliteit van het eindproduct, maar de integrale kwaliteit van het hele voortbrengingsproces dat erop gericht is om de klantvraag te beantwoorden. Deze derde interpretatie wordt minder snel herkend. De reden hiervoor ligt in het feit dat men zelden over kwaliteit van het proces praat (tenzij in termen van ISO en dan helaas te vaak in delen van het proces) omdat de integrale kwaliteit van het proces zelden gemeten wordt. Nochtans ligt volgens ons hier de grootste winst omdat deze interpretatie bovenstaande definities integreert. Net in deze definitie vinden wij de aansluiting met de lean-filosofie: haal de verspilling uit je processen om echte waarde te leveren.

Over elk van deze interpretaties bestaan bibliotheken vol wijsheid. Maar ik hoor graag uw mening. Mail je reactie naar stephan.michielsen@exinmc.eu. Ik ga graag het gesprek aan.

This entry was posted in Geen categorie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.