“Energie besparen, Dat is niet onze corebusiness…”

De Belgische zorgsector kan fors besparen op haar energiefactuur.

De infrastructuur van vele Belgische ziekenhuizen begint te dateren (of is dat reeds sinds lange tijd). Vele directies hebben dan ook (ver)nieuwbouwplannen. De horizon die men voor ogen heeft is daarbij in de meeste gevallen 5 tot 10 jaar.

Bij lopende (nieuw)bouwplannen wordt veelal wel aandacht besteed aan de energieprestaties en de integratie van ecologische oplossingen. De ambitieniveaus liggen echter niet overal even hoog!

Een quickscan uitgevoerd door EXIN heeft bij een aantal zorginstellingen evidente besparingsmogelijkheden geïdentificeerd. De bereidheid om deze aan te pakken ontbreekt soms. De uitspraak: “Energie besparen? Dat is niet onze corebusiness…” is afkomstig van een Vlaams ziekenhuisdirecteur…” Nochtans zijn de middelen beperkt en kunnen energiebesparingen een belangrijke bijdrage leveren aan operationele budgetten. 

Misschien moet de overheid hier aandacht aan besteden en de initiatieven waar de burger toe wordt aangemoedigd ook in de zorg lanceren!

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.