Audit Integraal Capaciteitsmanagement

Waar sta je met ICM? Wat is je volgende stap?

Onze specialisten zijn al meer dan 10 jaar succesvol actief op het domein van (Integraal) Capaciteitsmanagement. We breiden onze kennis continu uit en leren zelf ook nog heel veel bij.

It’s hot…

Integraal Capaciteitsmanagement is terecht een “hot item” in de zorgsector. Waar de sector in een complexe omgeving geconfronteerd wordt met schommelingen aan de vraag- en aanbodzijde en alle vormen van capaciteit (bedden, OK, personeel,…) daarop moet afstemmen, is behoefte aan een visie en een model. Dat kan ICM zijn.

Wat we bij opdrachtgevers aantreffen onder de noemer “ICM” is echter erg divers. In de meeste gevallen ontbreekt het “Integrale” en betreft het puur capaciteitsmanagement op het operationele niveau. Niet verwonderlijk omdat een goede basis belangrijk is, Integraal Capaciteitsmanagement is echter zoveel meer.

Er is helaas geen Wikipedia-definitie die door iedereen erkend wordt. Wij identificeren 3 dimensies die het strategische met het operationele verbinden, doorheen de organisatie en buiten de muren van de zorginstelling: Domein – Verticaal – Keten

Waar vind je de expertise?

Ervaren ICM-managers en -adviseurs zijn daarnaast zeldzaam en wie de rol opneemt zonder begeleiding, moet deze dan ook naar eigen inzicht gaan invullen. Verschillende leveranciers van tooling bieden ICM-trainingen, maar deze zijn vaak eenzijdig. De focus ligt dan vaak op het gebruik van de tooling. Logisch want dat is hun businessmodel.

Wij geloven meer in een training- én coachingmodel. Waarbij we steeds vertrekken vanuit de eigen kennis bij de manager of adviseur en de unieke situatie van de instelling, om te bouwen aan ICM dat hierbij past. Pragmatisch en resultaatsgericht brengen we de gepaste concepten aan, onderbouwd met concrete praktijkvoorbeelden.

Samen bouwen we een roadmap die je helpt om planmatig Integraal Capaciteitsmanagement uit te werken op maat van je eigen organisatie.

ICM-audit

Moet je nog starten met ICM of wil je weten hoe het beter kan? Met onze Audit en het daaraan gekoppelde Verbeterplan bieden we hulp en houvast. Ontdek hier onze aanpak!