We make Change happen, every day.

Succes is geen toeval,
maar het resultaat van een plan dat
zorgvuldig wordt uitgevoerd.

SOLID

SOLID Operational
Performance

SOLID OPERATIONAL PERFORMANCE PROGRAM

EXIN’s Solid Operational Performance Program is de synthese van meer dan 25 jaar ervaring met Lean training & tools, Impulse Probleemoplossing, Behavioural Science, Operational Behaviour Management (OBM), Management Informatiesystemen en data-analyse onderbouwd met een 8 stappen veranderproces.

Succes is geen toeval, maar het resultaat van een plan dat zorgvuldig wordt uitgevoerd.

PERFORMANCE – EN VERANDERMANAGEMENT

EXIN is geen traditioneel adviesbureau, wij zijn veranderspecialisten.

Onze kerncompetentie: change management voor prestatieverbetering.

Betere prestaties zijn het gevolg van verandering op het terrein.
100% van onze tijd wordt besteed op locatie om medewerkers te coachen, acceptatie te monitoren en verandering te verankeren.
Wij geven advies, ontwikkelen oplossingen in samenwerking, implementeren deze en blijven betrokken tot de prestatie aantoonbaar is verbeterd.
Zo creëren we commitment voor blijvend resultaat.
Bovendien geven we een contractuele resultaatsgarantie. Dit betekent dat we pas weggaan wanneer het werkt.

Performance – en verandermanagement

EXIN is geen traditioneel adviesbureau. Onze kerncompetenties zijn performance- en verandermanagement. Wij leveren niet enkel degelijk advies, maar de veranderingen worden ook daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd.

Onze specialisten werken dag na dag op locatie bij onze opdrachtgevers, zij aan zij met de medewerkers.  

Een verandertraject is uitdagend. Onze medewerkers hebben naast de technische vaardigheden een groot empathisch vermogen en goede tactische skills cruciaal voor het slagen van verbeterprojecten. Door nauw samen te werken met de betrokkenen creëren we draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen. Dit levert blijvend resultaat.

Bovendien geven we een contractuele resultaatsgarantie. Dit betekent dat we pas weggaan wanneer het werkt.

Sector en vakkennis van de gezondheidszorg

Met meer dan 20  jaar ervaring in de gezondheidszorg hebben we een unieke sector- en vak kennis ontwikkeld. Wat ons uniek maakt is onze zeer gedetailleerde kennis op procesniveau en het inzicht in de keten.

Onze Lean 4D methode is gebaseerd op Lean principes maar gaat veel verder dan louter procesverbeteringen. Lean 4D biedt een antwoord op de belangrijkste uitdagingen waarmee Lean projecten geconfronteerd worden (1) omzetten van verbeteringen in financiële resultaten (2) verankering van verbeterprojecten in een cultuur van continu verbeteren.

Voordelen van SOLID.

  • Integrale operationele afstemming van processen.
  • Geïmplementeerde verbeteringen.
  • Verhoogde EBITDA.
  • Werkdrukbeheersing.
  • Productiviteitsstijging.
  • Meer grip op prestaties.
  • Voorspelbare uitkomsten.
  • Gemiddelde Return On Investment van 2,5:1.
  • Contractuele resultaatsgarantie.

SOLID is een geïntegreerde aanpak voor verbetering van prestaties. Onze expertise wordt ingezet op een organisatieonderdeel of op het geheel. Steeds kijken we naar de samenhang tussen afdelingen en de performantie van het gehele proces.

Ons programma is een gestructureerde, gekwantificeerde en resultaatgerichte benadering voor prestatieverbetering met oog voor de menselijke factor, cruciaal voor het slagen van veranderprojecten.

Supply
Chain

Inkoop

Lean

Workforce
Management

Impulse

Business
Intelligence