“Vandaag beter dan gisteren, morgen beter dan vandaag“

Prestatieverbetering met EXIN’s SOLID
Operational Performance Program.

EXIN

Excellence & integrity

Als opdrachtgever en als medewerker vind je kwaliteit en integriteit vanzelfsprekend. Wij ook, en dat dragen we uit in onze naam en onze kernwaarden: Excellence & Integrity, samen EXIN.

EXCELLENCE

Wij willen excelleren in onze dienstverlening, zowel in de prestaties die we leveren als de wijze waarop we dat waarmaken. Dat is onze belofte van Operational Excellence.

Onze consultants zijn gewapend met vak- en sectorkennis en ruime ervaring om uw organisatie daadwerkelijk te verbeteren, niet door geschreven advies, maar door veranderingen in de praktijk te implementeren.

INTEGRITY

Consequent, eerlijk en betrouwbaar zijn de basisprincipes van ons handelen. We zeggen wat we doen en doen wat zeggen. Onze opdrachten worden zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, afspraken komen we na en beloftes maken we waar. Zo kunnen we trots zijn op ons werk, tijdens, maar ook lang na de opdracht.

OPDRACHTGEVERS

EXIN-consultants hebben een brede expertise in diverse sectoren in meerdere landen. Onze opdrachtgevers getuigen graag over onze samenwerking en de resultaten!

SOLID

SOLID OPERATIONAL PERFORMANCE PROGRAM

OPERATIONAL DUE DILIGENCE

EXIN heeft een operationeel model ontwikkeld om synergievoordelen te berekenen en/of te beoordelen.

Met een SOLID implementatieplan voor de Post-Merger integratiefase helpen wij de synergievoordelen zo snel mogelijk te realiseren.

MAATWERK CONSULTANCY

Een andere uitdaging? We denken graag mee!

Onze expertise op het gebied van Performance Improvement, Change Management, Impulse, OBM, Projectmanagement, Business Intelligence, Lean, Six Sigma, Leiding geven,… biedt een solide basis voor succes.

2

2 Fasen aanpak SOLID

ANALYSE

Fase 1: Zonder een grondige analyse, geen passend plan…
Een EXIN analyse is de eerste fase en heeft tot doel het potentieel voor verbeteringen binnen een organisatie te identificeren en een verbeterplan te ontwikkelen. Tevens biedt een analyse de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

IMPLEMENTATIE

Fase 2: Samenwerken aan succes
In de implementatiefase werken we samen met uw medewerkers aan de verbeteringen opdat deze voor hen werken en de resultaten aantoonbaar zijn. Dat garanderen we zwart op wit.

Onze opdrachten leveren gemiddeld een ROI van meer dan 250%. Bovendien biedt EXIN een contractuele garantie voor uw investering. We beloven niets dat we niet kunnen waarmaken en gaan door tot het werkt. Zo werken we als partners aan uw resultaat.

TEVREDEN KLANT

“Jullie betrokkenheid en commitment aan ons resultaat heeft ervoor gezorgd dat de grootste sceptici nu grote medestanders zijn geworden. De beloftes zijn meer dan waargemaakt. ”​

Casestudies

Productiviteitsverbetering in het laboratorium voor kwaliteitscontrole bij ontvangst chemicaliën. Gerealiseerd door standaardisering en normering van activiteiten.

Reorganisatie van Plant-Maintenance voor verhoging van beschikbaarheid, snellere response-times en verhoogde efficiëntie.

Verbeteren van EBITDA bij de afdelingen vliegtuigbekabeling. De prestaties zijn verbeterd door een combinatie van procesverbeteringen, managementinformatie (dashboards) en capaciteitsplanning.

Opzetten ketensamenwerking tussen woningcorporatie en aannemers. Besparingen gerealiseerd door verbeterde prijsafspraken en afkoop van klein onderhoud. Hogere bewonerstevredenheid.

Opzet van lean 6S-organisatie. Structuur, projectselectie, uitvoering, communicatie en begeleiding. Verbetering klanttevredenheid, kostenverlagingen en rendementsverbeteringen.

Lean-implementatie bij de productie van Falcon-jets. Organisatie van de supply chain. Verkorting van doorlooptijden.

Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe missie, visie en organisatiestructuur, ondersteund door een nieuwe besturingssystematiek bij een sterk groeiend ICT-bedrijf.

Verbetering van throughput met 70% op de productielijn voor superabsorberende stoffen. Gerealiseerd door analyse van alle interne en externe factoren, linebalacing en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden.

ONZE
EXPERTISE

Laboratoria

Private Equity

Logistiek

Chemie

ICT

Luchtvaart

Staal

Gezondheidszorg

Telecom

Vastgoed

Voeding

Kleinhandel

Bouw

Engineering

België

Nederland

UK

Frankrijk

Ierland

Duitsland

Spanje

NEWS

nieuws

We houden je steeds up to date met onze EXIN visie.
CSA EXINmc

Jaarlijks symposium Aexis Medical

Op 18 oktober spreekt Stephan Michielsen (managing partner EXINmc) op het jaarlijks symposium van Aexis Medical over samenwerking tussen ziekenhuizen op het domein van Centrale Sterilisatie (CSA).