Lean 4D Centrale Sterilisatieafdeling

Lean 4D Centrale Sterilisatieafdeling

Rust en regelmaat

99,99% Leverbetrouwbaarheid CSA: tijdig, volledig, rein aan de juiste prijs

CSA neemt de regie

Niet kijken naar de vuile stromen uit de OK, maar kijken naar wat geleverd moet worden voor het OK-programma: Meer dan 90% van de instrumenten gaan na sterilisatie naar de voorraad, slechts een beperkt percentage is dezelfde of volgende dag weer nodig.

Lean-principes

“4-eye-review” en “one-piece-flow” voor een focus op kwaliteit. Werklastmetingen, takt-time en cycle-time om de doorlooptijd te kunnen garanderen en processen efficiënt in te richten

Dashboard ontwikkeling

99,99% leverbetrouwbaarheid: tijdig, rein en volledig zodat geen ingrepen uitgesteld moeten worden als gevolg van het sterilisatieproces.

Vaardigheden

Inzicht in de kennis, prestatiemix en vaardigheden van alle medewerkers om ontwikkelpotentieel te ontdekken.

“Het juiste instrument, op het juiste moment in de juiste toestand op de juiste plaats…”

( “Lean Thinking” Womack & Jones, het boek dat Lean lanceerde.)


Zonder de Centrale Sterilisatie geen OK-programma.

Besparing

€ 75.000

+ Eliminatie overtollige sets
+ Reductie aantal leensets

Positief

70% reductie van onaangekondigde leensets zorgt voor een betere voorspelbaarheid en stabielere personeelsplanning.

Quote - CSA medewerkers:

“Met deze nieuwe manier van werken lijkt haast elke dag een rustige dag…”

EXIN heeft zich gespecialiseerd in prestatieverbetering voor CSA in België en Nederland. De toepassing van onze Lean 4D-methode heeft bij verschillende ziekenhuizen tot mooie resultaten geleid.

Door procesoptimalisatie worden service en kwaliteit verbeterd voor een betere leverbetrouwbaarheid en wederzijds begrip tussen OK en CSA. Tevens leidt Lean 4D tot werkdrukbeheersing én efficiëntieverbetering.