Unieke Lean 4D oplossing

Betere prestaties en werkdrukbeheersing
in de Zorg voor tevreden patiënten,
medewerkers en organisaties

LEAN

LEAN 4D®

RESULTATEN

 • Betere zorg
 • Verbeterde service
 • Lagere kosten
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Werkdrukbeheersing

PROCES

 • Focus op waarde voor de (interne) klant
 • Elimineren van obstakels en verspillingen
 • Flow doorheen de keten

MANAGEMENTINFORMATIE

 • Heldere communicatie van doelen en verwachtingen
 • Planning op efficiëntie en effectiviteit
 • Meten en rapporteren van resultaten
 • Operationele prestatie-indicatoren

GEDRAG

 • Betrokken medewerkers
 • Probleemoplossend vermogen
 • Resultaatgericht management
 • Constructieve samenwerking
 • Doeltreffende vergaderingen
 • Heldere communicatie

Meer capaciteit voor zinnige en zuinige zorg

We hanteren een unieke benadering, Lean 4D. In combinatie met onze sectorkennis biedt Lean 4D een verbeterpotentieel van minimaal 15-20% binnen de bestaande organisatie, mét behoud of verbetering van service en kwaliteit. Indien layout wijzigingen en een gecombineerde capaciteitsplanning kunnen worden doorgevoerd kan dit potentieel verder oplopen.

De werkdruk wordt beheersbaar dankzij onze Lean 4D methode zodat medewerkers tevreden zijn. Slimmer en efficiënter werken draagt bij aan werkbaar werk. Zoals een CSA medewerker het zelf verwoordde “Met deze nieuwe manier van werken lijkt haast iedere dag een rustige dag,….”

Lean 4D is onze geïntegreerde visie op operationeel management. 4D verwijst naar de 4 dimensies die elkaar versterken in moderne performante organisaties: Processen, managementinformatie, gedrag en uiteindelijk resultaten.

Dimensie 1
Procesverbetering met
Lean en Six Sigma

Dimensie 2
Prestatiemanagement met praktische en pragmatische dashboards

Dimensie 3
Gedragsverandering door training & coaching van leidinggevenden en medewerkers

Dimensie 4
Blijvend verbeterde prestaties en resultaten in de keten

Performance – en verandermanagement

EXIN is geen traditioneel adviesbureau. Onze kerncompetenties zijn performance- en verandermanagement. Wij leveren niet enkel degelijk advies, maar de veranderingen worden ook daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd.

Onze specialisten werken dag na dag op locatie bij onze opdrachtgevers, zij aan zij met de medewerkers.  

Een verandertraject is uitdagend. Onze medewerkers hebben naast de technische vaardigheden een groot empathisch vermogen en goede tactische skills cruciaal voor het slagen van verbeterprojecten. Door nauw samen te werken met de betrokkenen creëren we draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen. Dit levert blijvend resultaat.

Bovendien geven we een contractuele resultaatsgarantie. Dit betekent dat we pas weggaan wanneer het werkt.

Sector en vakkennis van de gezondheidszorg

Met meer dan 20  jaar ervaring in de gezondheidszorg hebben we een unieke sector- en vak kennis ontwikkeld. Wat ons uniek maakt is onze zeer gedetailleerde kennis op procesniveau en het inzicht in de keten.

Onze Lean 4D methode is gebaseerd op Lean principes maar gaat veel verder dan louter procesverbeteringen. Lean 4D biedt een antwoord op de belangrijkste uitdagingen waarmee Lean projecten geconfronteerd worden (1) omzetten van verbeteringen in financiële resultaten (2) verankering van verbeterprojecten in een cultuur van continu verbeteren.

Lean

Voordelen van Lean 4D

 • Zorgvuldig advies, gecombineerd met verandermanagement voor een geïmplementeerd en blijvend resultaat

 • Werkdrukbeheersing

 • Verbetering van de efficiëntie, service en kwaliteit 

 • Ruimte voor kostenbesparing of uitbreiding van dienstverlening

 • Een contractuele resultaatsgarantie

 • Gemiddelde return on investment van 2,5 : 1

 • Tevreden en gelukkige medewerkers

Testimonials

Wij brengen je graag in contact met onze opdrachtgevers in de Zorg in België en Nederland.
Zowel Raden van Bestuur, Teamleiders, Medisch specialisten, zorgmanagers, … als
Ondernemingsraden zijn bereid u meer te vertellen over onze aanpak en onze resultaten.

Onze twee kerncompetenties zijn:

1

Lean 4D met een focus
op operationele processen

2

Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) verbindt het operationele met het strategische domein

Beiden streven naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats aan de juiste prijs.

Met Lean 4D wordt de verspilling binnen de processen geëlimineerd: 10-20% verbetering is mogelijk op afdelingsniveau
Met ICM wordt de verspilling tussen processen geëlimineerd: 5-10% verbetering is mogelijk voor de organisatie

Via de combinatie van onze Lean 4D en ICM-methodes kunnen individuele verbeterprojecten groeien naar een integrale toepassing van capaciteitsmanagement. Anderzijds biedt onze ICM methode het kader voor verbeterprojecten op tactisch en operationeel niveau.