Lean 4D Radiologie

Lean 4D Radiologie

Continu Verbeteren

Continu Verbeteren op de Radiologie

1 verbeterteam per modaliteit

Laboranten, management en een radioloog bespreken samen hoe de nieuwe doelen kunnen worden bereikt, zodat een breed draagvlak voor de verbeteringen ontstaat.

Feiten, geen aannames

De verbeterteams worden gevoed door metingen van de werkvloer en data-analyses over een langere periode.

Continu Verbetercyclus

Elk uur kijken we samen hoe de dag verloopt en voordat we naar huis gaan, evalueren we de tevredenheid van patiënt, verwijzer, medewerker en organisatie.

Benutting

Centraal staat de benutting van de kamers, apparatuur en laboranten, zodat patiënten en verwijzers optimaal bediend worden.

Continu Verbeteren is het samen elke dag een beetje beter doen, door haalbare doelstellingen te formuleren, concreet inzicht te verschaffen in de werkelijke prestatie en medewerkers een podium te geven om verbeteringen aan te dragen.

Besparing

> € 359.000

(work in progress)

Positief

De verbeterteams zorgen tevens voor harmonisatie van alle werkwijzen over de drie (fusie-)locaties.

Quote - Radioloog:

“Voor het eerst sinds lange tijd heb ik het gevoel dat we zaken voor elkaar gaan krijgen, omdat we nu structureel en op basis van feiten samen naar ons proces kijken.”