Capaciteitsmanagement in crisis – Heropstart reguliere zorg

De COVID-crisis is al enige tijd aan te gang en legt een groot beslag op te leveren zorg. Nu blijkt dat deze crisis mogelijk de komende maanden (gedeeltelijk) zal aanhouden, dient zich het volgende probleem aan: hoe om te gaan met de reguliere zorg (acute, semi-spoed en electieve zorg) die als gevolg van de crisis geen of beperkte aandacht heeft gekregen.

Corona heeft een impact op de heropstart van de reguliere zorg.
Effecten Corona op Reguliere Zorg

Onze ervaringen binnen ziekenhuizen leert ons dat een deel van de niet beantwoorde zorgvraag is ‘verdwenen’ als gevolg van onder andere digitalisering van zorg, verminderde spreekuren. Maar dat gaat niet op voor de operatieve zorg, patiënten die al op een wachtlijst staan om geopereerd te gaan worden. Hoe langer deze patiënten op de wachtlijst staan, hoe groter de urgentie voor deze operatieve ingreep. De wachtlijsten nemen alleen maar toe, en bij veel ziekenhuizen waren deze voor de crisis al hoog.

Dit komt doordat COVID een substantiële capaciteit vereist die dus ook de komende periode niet beschikbaar zal zijn voor de reguliere zorg. Zomaar de capaciteit gedurende 6 tot 12 (of zelfs 18) maanden uitbreiden met extra verpleegkundigen en specialisten is niet haalbaar. Anesthesisten zijn nodig voor de beademing, materialen zijn niet beschikbaar voor de OK, het ziekteverzuim kan zomaar hoger zijn/worden. Een inhaalbeweging zit er niet in en verdere verdringing lijkt dus waarschijnlijk. Dit betekent dat delen van de zorg die reeds een achterstand hebben opgelopen deze achterstand nog verder zien oplopen.

Wetenschappelijke experts en overheid zullen advies en sturing moeten geven. Volgens welke richtlijnen en prioriteiten zal capaciteit worden toegewezen? De regionale verschillen tussen (o.a. Groningen en Brabant in Nederland of Limburg en Luxemburg in België) geven andere uitdagingen en vragen om andere antwoorden. De speerpunten van de ziekenhuizen geven weer andere prioriteiten. Flexibiliteit en regionale samenwerking lijken een must. Elke regio heeft zodoende haar eigen uitdaging hoe in te spelen op de fluctuerende zorgvraag, waarin de ziekenhuizen als harmonica kunnen op- en afschalen.

Wij merken dat veel ziekenhuizen nood hebben aan een kader waarbinnen ze besluiten kunnen nemen over hoe de beschikbare capaciteit in te zetten voor de juiste zorg. En dat kader, lokaal en regionaal, is nu van essentieel belang.

Waar Integraal Capaciteitsmanagement in de afgelopen jaren een mooie start heeft gemaakt, staan alle plannen en methodes nu onder druk. Ervaren capaciteitsmanagers en -adviseurs zijn schaars en krijgen nu een bijkomende taak. Meer schaarste en meer wensen betekent meer “neen-verkopen”:

Capaciteitsmanagers worden geconfronteerd met vragen die het reguliere werk overstijgen en moeten beslissingen voorbereiden die moelijker zijn dan onder normale omstandigheden. Moeilijke vragen waarbij ondersteuning en eventueel crisismanagement welkom zijn:

 • Welk stuwmeer staat ons te wachten?
 • Welke capaciteit hebben we beschikbaar morgen, volgende week, volgende maand?
 • Wat als er een nieuwe COVID-golf komt?
 • Welke principes hanteer ik voor allocatie?
 • Wie geef ik welke capaciteit?
 • Zijn er dwingende richtlijnen vanuit overheid of wetenschappelijke hoek?
 • Hoe zorg ik voor beslissingen?
 • Welke impact heeft COVID op onze productie en onze productieafspraken?
 • Welke partners hebben we in de regio?
 • Welke ruimte is er bij verpleeghuizen, zorghotels,…?

De huidige omstandigheden en beperkingen vereisen een andere blik op uw capaciteitsmanagement. Bestaande plannen en methodes bieden onvoldoende houvast en nieuwe plannen moeten met spoed vrijgegeven worden. De situatie verandert bovendien van dag tot dag. EXIN’s specialisten weten hoe Capaciteitsmanagement geïmplementeerd moet worden in wisselende omstandigheden.

EXIN biedt hulp bij:

 • Uitwerken van beslisbomen en protocollen
 • (Bestaande) Overleggen naar het niveau van ICM brengen
 • Individuele kennisoverdracht/sessie rondom ICM
 • (Bestaande) Dashboards aanvullen met ICM gerelateerde stuurinformatie
 • Aanreiken lectuur, inzichten
 • Groeimodel: Vanuit de coaching ICM verder uit rollen en te implementeren
 • Capaciteit en productiviteit op afdelingen maximaliseren met Lean 4D en Workforce Management
 • Sparringspartners voor Bestuurders en Managers

EXIN’s ervaren experts bieden hulp aan uw capaciteitsmanagers en -adviseurs. Indien u geen capaciteitsmanagers heeft of deze niet beschikbaar zijn, kunnen we deze functie als interim invullen. Meer weten? stephan.michielsen@exinmc.eu