Heropstart in de anderhalvemeter economie

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.” Charles Darwin

In deze post:

 • BACK IN BUSINESS: Een lijst van maatregelen om weer op te starten
 • Werken in een nieuwe werkelijkheid: een aangepaste supply chain en flexibel workforce management

Zonder plan voor de anderhalvemeter-economie kunnen bedrijven niet heropstarten.

Een goed plan voor heropstart in de anderhalvemeter economie omvat basiselementen zoals hygiëne, afstand houden, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding voor medewerkers, klanten en leveranciers. Verder zijn handhaving en toezicht vereist.

Het is duidelijk dat deze maatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid, maar ook een impact zullen hebben op de productiviteit en dienstverlening van uw organisatie. Niets doen is echter geen optie en hoe sneller medewerkers, klanten, leveranciers en banken zien dat uw bedrijf “up and running” is,  hoe sneller u weer omzet boekt en hoe groter het vertrouwen om heelhuids door deze crisis te komen.

Ondernemers overwinnen obstakels

Wie zich sneller weet aan te passen dan de concurrent kan nu een voorsprong opbouwen. Door vervolgens de principes van Continu Verbeteren toe te passen kan ook stelselmatig opgeschaald worden. Misschien zelfs tot op een hoger niveau dan voordien.

De COVID-19 maatregelen dienen eenvoudig en pragmatisch te zijn voor een hoge acceptatie. Zoals bij alle veranderingen ligt de sleutel voor succes bij een degelijk plan en een solide en snelle implementatie om daarna bij te sturen waar nodig. Gedragsverandering en draagvlak zijn hierbij de kernthema’s.

Heropstart voor een nieuwe werkelijkheid – BACK IN BUSINESS

Wij zien op korte termijn een oplossing in 4 dimensies die elkaar ondersteunen om het gewenste resultaat te bereiken:

 • Proces: fysieke wijzigingen in de methode van werken en op het terrein
 • Hygiëne: versterkte maatregelen om hygiëne te garanderen
 • Managementsysteem: realistische doelen en verwachtingen, vertaald in dagelijkse/Wekelijkse planning. Prestatiemeting rond COVID-19 KPI’s en aangepaste communicatie
 • Gedragsverandering: identificatie en versterking van het gepaste gedrag om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Proces – fysieke inrichting van werkplekken en procesinstellingen
  • Aantal aanwezigen beperken (per oppervlakte, productielijn,…)
  • Stoelen verwijderen, obstakels plaatsen,…
  • Snelheden reduceren (minder inzet vereist)
  • Werkplekken afbakenen (plexiglas schermen, linten, vloermarkeringen,…)
  • Looplijnen afbakenen voor éénrichtingqverkeer
  • Deuren continu geopend of juist op slot
  • Digitaal vergaderen
  • Enkel op afspraak
  • Car-pooling policy herzien
  • Afstand-trackers gebruiken
 • Hygiëne – schoonmaak, ontsmetting, bescherming
  • Sanitair, kleedruimtes, kantine,… herinrichten en gefaseerd gebruiken
  • Frequente ontsmetting van raakvlakken
  • Schoonmaakprocedures per werkplek (per dienst, per uur,…)
  • Beschermende kledij – hogere frequentie schoonmaak
  • Ontsmettingsmiddelen en hadngels ter beschikking stellen
  • Mondmaskers gebruiken
  • Temperatuurmeting
  • Handsfree deur-openers (automatisch of onderarm)

De maatregelen voor proces en hygiëne zijn ondertussen breed bekend. Minder aandacht is er voor een aangepast managementsysteem en de focus op gedragsverandering. De belangrijkste uitdaging is niet het identificeren van de maatregelen, maar de implementatie en de verankering.

 • Managementsysteem – doelen en verwachtingen, planningen en aansturing
  • Communicatie maatregelen aan alle belanghebbenden
  • Aanpassing doelen, normen, KPI’s en verwachtingen: volumes, snelheden, doorlooptijden,…
  • Aanpassing openingsuren, werktijden, pauzes
  • Nieuwe roosters, aangepaste diensten/shifts
  • Scorebord COVID-indicatoren
  • Nieuwsbrief
 • Gedrag – medewerkers en leidinggevenden
  • Richtlijnen: Wanneer kom je werken, wanneer blijf je thuis (werken)?
  • Multidisciplinair COVID-verbeterteam
  • Supervisie en audit met checklist
  • Buddy-systeem
  • Meldingssysteem symptomen
  • Psychologische begeleiding
  • COVID-Stand up en verbeterbord

Een aangepaste Supply Chain en flexibel Workforce Management

In een nieuwe werkelijkheid primeert een focus op gezonde resultaten. Een sterk bottom-line resultaat verhoogt de weerbaarheid van uw onderneming.

 • Dit vereist grip op de marges door professioneel management van een gewijzigde Supply Chain.
 • Dit vereist flexibel Workforce Management om mee te bewegen met wijzigingen in vraag én aanbod.
 • Dit vereist een plan én een solide implementatie.

COVID verandert uw Supply Chain en creëert een nieuwe werkelijkheid: onzekerheid over de vraag, risico’s bij leveranciers, veranderde volumes, een nieuwe productmix, maatregelen in de eigen organisatie,… Er zal een impact zijn op een groot deel van onze economie en dit vereist dat uw organisatie mee verandert, niet enkel om zich aan te passen, maar ook om zich te versterken.

EXIN’s SOLID Operational Performance Program is een geïntegreerde aanpak voor verbetering van prestaties in de Supply Chain. Onze expertise wordt ingezet op een organisatieonderdeel of op het geheel. Steeds kijken we naar de samenhang tussen afdelingen en de performance van het gehele proces.

EXIN’s Workforce Management is een totaal-aanpak om right-sized & right skilled teams optimaal te laten presteren voor tevreden klanten, leidinggevenden én medewerkers.

Ons programma is een gestructureerde, gekwantificeerde en resultaatgerichte benadering voor prestatieverbetering met oog voor de menselijke factor, cruciaal voor het slagen van veranderprojecten.

 • Snelheid en resultaat: bewezen technieken voor prestatieverbetering en verandermanagement met een korte doorlooptijd
 • Relevant: veranderen wat nodig is voor het verwachte resultaat, niet als rapport, maar geïmplementeerd on-the-job
 • Samen: een nauwe samenwerking met de medewerkers en het management met een focus op echte implementatie

De integrale operationele afstemming van processen en capaciteiten levert lagere kosten, hogere productiviteit, betere prestaties, werkdrukbeheersing, kortere leadtimes, verminderde waste,  en een hogere klanten én medewerkerstevredenheid.

Lees meer over SOLID op onze site.