Prestatieverhogend in CSA – Congres WFHSS Den Haag

Join us at WFHSS! (afgerond)

Performance improvement in Central Sterilisation Departments: Op 31 oktober 2019 zal onze Managing Partner, Stephan Michielsen, zijn visie geven op prestatiemanagement in de Centrale Sterilisatieafdelingen in het kader van het WHFSS-congres in Den Haag (WFHSS: World Federation for Hospital Sterilisation Sciences). https://wfhss2019thehague.com/

Stephan zal daarbij de toepassing van Lean 4D (https://exinmc.eu/lean-4d/) in de CSA illustreren aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en inzoomen op het gebruik van data, stuurinformatie, lean-technieken en verandermanagement om prestaties te verhogen.

UPDATE: Een geslaagde presentatie op een boeiend congres

Performance Improvement in Central Sterilisation Departments:

Performance Improvement in Central Sterilisation Department: Stel je jezelf wel eens één van de volgende vragen: wat is de definitie van productiviteit in een CSA? Of Efficiëntie? Wanneer doe je het goed in de Centrale Sterilisatie? En hoe meet je dat? Hoe kan ik de volgende stap zetten in professionalisering? Zelf doen of uitbesteden?

Dit zijn de thema’s die aan bod komen in de sessie rond “Performance Improvement in Central Sterilisation Departments” op 31 oktober, van 12:45 tot 14:15 in het World Forum, zaal Yangtze 1.

Alvast een kleine introductie:

De afgelopen paar jaar realiseerden we een tiental opdrachten bij sterilisatieafdelingen in België en Nederland. De resultaten? Verhoogde leverbetrouwbaarheid (99,99%), kortere doorlooptijden en verhoogde efficiëntie en besparingen (15-20%)!

Is de investering in techniek en ICT op peil, dan komt het aan op de mens: Prestaties zijn het gevolg van gedrag. Verbeterde resultaten zijn dus het gevolg van gedragsverandering. Lean 4D heeft in elk van zijn dimensies dan ook een technische kant, in combinatie met een tactische kant. Het “wat” van het veranderen combineren we met het “waarom” voor de verschillende belanghebbenden.

Lean 4D in Centrale Sterilisatie

De 4 dimensies van Lean 4D in CSA:

  • De lean-inrichting van de sterilisatie-processen met een focus op de manuele handelingen in combinatie met lean-principes zoals 5S, takt-time, cycle-time,…
  • Analyse van statistische gegevens (volumes, roosters,…) om doorlooptijden, trends, standaarden en afwijkingen te identificeren…
  • Ontwikkeling van stuurinformatie om de vinger aan de pols te houden, dagelijks, wekelijks,…
  • Gedrag van medewerkers en leidinggevenden om elke dag weer te werken aan verbetering: vandaag beter dan gisteren , morgen beter dan vandaag.
  • De verbeterde prestaties die ervoor zorgen dat met recht gezegd kan worden: Wij doen het goed!

Verbeteren is niet enkel de identificatie van knelpunten en de ontwikkeling van oplossingen. De belangrijkste stap is de implementatie! We hebben een proces ontwikkeld dat in 12 weken een nieuwe werkwijze introduceert die gedragen wordt door alle medewerkers. Zo wordt de nieuwe manier van werken verankerd.

Enkel zo is er kans op blijvend succes!