Senior ICM Consultant voor projecten in de Zorg in Nederland

Taken en verantwoordelijkheden

Als adviseur capaciteitsmanagement maak je deel uit van een ervaren team, dat tot doel heeft de ziekenhuisorganisaties in staat te stellen tot een optimale inzet te komen van de beschikbare capaciteit en formatie.

Hierbij verstrek je binnen ziekenhuisorganisaties (on)gevraagde adviezen ter optimalisatie van capaciteitsmanagement, geef je uitvoering aan verbeterprogramma’s en draag je zorg voor het implementeren en borgen van veranderingen en resultaten.

Het actief uitdragen van het gedachtegoed van Integraal Capaciteitsmanagement middels o.a. interne scholing, training en coaching behoort tot jouw takenpakket evenals zorgdragen voor innovatie op het gebied van Integraal Capaciteitsmanagement. Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied is een vanzelfsprekendheid.

Als adviseur capaciteitsmanagement bied je hoogwaardige en professionele expertmatige en procesmatige ondersteuning binnen ziekenhuizen en zorg je ervoor dat deze intern geborgd wordt. Je draagt zorg voor (door)ontwikkeling van een ziekenhuis breed beleid op het gebied van integraal capaciteitsmanagement, bepaalt de capaciteits- en formatiebehoefte en stelt strategische, tactische en operationele capaciteitsprognoses op.

Je ontwikkelt analytische concepten en structuren en draagt zorg voor het beheer en doorontwikkeling van interne capaciteitsdashboards. Deze bevatten stuurinformatie voor zowel het management van de diverse afdelingen als de medisch specialistische vakgroepen.

Je werkt binnen ziekenhuisorganisaties nauw samen met de Raad van Bestuur, (Medisch) Management, afdeling Opname, Informatiemanagement, Financiële/zorgverkoopteam binnen Financiën & Informatie.

Skills en expertise

  • Can Do attitude, empathisch vermogen en goede tactische skills
  • Kennis en ervaring (minimum 3 jaar) in zorglogistiek en integraal capaciteitsmanagement in de Nederlandse Zorg
  • Master diploma – Analytisch en communicatief sterk (je beheerst het Nederlands en bij voorkeur ook Engels).
  • Je bent een stevige gesprekspartner op verschillende niveaus en je bent verbindend.
  • Affiniteit met big data en ICT oplossingen
  • Teamplayer
  • Integer en onderschrijft onze kernwaarden Excellence en Integrity
  • Ondernemend

Ons aanbod

Interessante en competitieve vergoeding.

Dynamische omgeving met zeer gevarieerde projecten in de Zorg. Jouw ontwikkeling is een prioriteit en we horen graag hoe jij zelf je toekomst ziet.

Een team van ervaren mensen