LEAN 4D

Starten met LEAN:

Weet u precies welke de waarde is die uw klant wenst? Indien u hier bevestigend op kunt antwoorden heeft u de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een LEAN-organisatie.

Uw klant, intern of extern, is enkel geïnteresseerd in de waarde die u voor hem kunt leveren. Activiteiten en processen die in zijn ogen geen waarde toevoegen kunt u best verwijderen.

Wat is LEAN:

LEAN is een denkwijze om activiteiten en processen telkens weer in vraag te stellen en de verschillende vormen van MUDA (verspilling) te elimineren. Het resultaat van een LEAN-proces is een veranderde organisatiecultuur waarin de LEAN-principes verankerd zijn.

De basisprincipes van LEAN zijn meer dan 100 jaar oud en de uitwerking ervan is niet toe te wijzen aan één persoon, één industrie of zelfs één land. De term LEAN heeft echter pas goed ingang gevonden in 1996 met het boek “Lean Thinking” van Womack en Jones. Op hun beurt hebben zij veel inspiratie gevonden in het Toyota Production System (TPS) waarvan de ontwikkeling begon in de jaren 40 van de vorige eeuw.

Is LEAN toepasbaar in uw situatie?

De principes van LEAN zijn toepasbaar in elke industrie en elke afdeling waarin activiteiten worden verricht met het oog op het creëren van toegevoegde waarde. Deze definitie geldt voor haast elke professionele activiteit.

Over de afgelopen jaren is een uitgebreide mix aan hulpmiddelen ontwikkeld om LEAN te implementeren in verschillende soorten organisaties, in industrie zowel als in gezondheidszorg. Termen als Kaizen, 5S, Pitch, Kanban, Poka-Yoke en vele anderen hebben hun ingang gevonden in de management handboeken.

De LEAN-principes kunnen op verschillende manieren geïntroduceerd worden, afhankelijk van uw eigen ambitieniveau. De toepassing ervan leidt tot allerhande mogelijke voordelen:

  • Lagere kosten
  • Kortere doorlooptijden
  • Lagere voorraden
  • Minder herwerk
  • Betere service
  • Hogere medewerkerstevredenheid

LEAN met EXIN:

Of nu de keuze wordt gemaakt voor een volledige LEAN-implementatie of niet beslist de organisatie zelf. LEAN is een praktisch hulpmiddel voor ambitieus management om op korte termijn resultaat te boeken. EXIN wijst u daarbij graag de weg.

EXIN beschikt over gekwalificeerde LEAN-coaches die uw organisatie kunnen begeleiden bij de eerste LEAN-stappen of bij specifieke uitdagingen.

Sedert meer dan 15 jaar passen onze specialisten succesvol LEAN-principes toe. EXIN beschikt dan ook over een uitgebreid netwerk aan ervaren specialisten die op korte termijn ingezet kunnen worden.

Onze LEAN-projecten worden gekenmerkt door de hoge returns op onze fee die binnen het jaar gerealiseerd kunnen worden.

LEAN 4D ©:

EXIN heeft een geïntegreerde visie op het verbeteren van organisaties. daarbij beperken wij ons niet tot het de verbetering van operationele processen maar versterken eveneens de leidinggevende vaardigheden, ondersteund door verbeterde managementinformatie. Enkel op die wijze bent u zeker van continue verbetering van uw resultaten.

Meer weten over onze LEAN 4D-aanpak? Contacteer ons via info@exinmc.eu onder vermelding van “LEAN 4D” en wij nemen op korte termijn contact met u op.

 Meer weten over LEAN:

Aanbevolen lectuur: “Lean Thinking”, Womack and Jones (1996)

Reacties zijn gesloten.